🚚 Doprava zdarma nad 500 Kč při nákupu hračky Bavytoy . Zadejte kód DAREK💥

+420 566 466 176

(Po–Pá 7:00–15:30)

objednavky@mrakyhracek.cz

Doporučujeme přikoupit

Nákupní košík

V košíku nemáte žádné zboží.

Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem registrace nebo vytvoření objednávky

Udělujete tímto souhlas společnosti Fonetip s.r.o., se sídlem K Ochozi 663, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ: 27752861, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 56490 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • identifikační a adresní údaje: adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci Subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, datum narození, příp. rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa provozovny, doručovací adresa, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se Subjektem údajů (např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace);
 • elektronické kontaktní údaje: např. telefonní číslo, e-mailová adresa, přihlašovací informace k účtu, včetně e-mailové adresy, pod kterou na internetu Subjekt údajů vystupuje a jedinečného uživatelského ID;
 • další osobní údaje spojené se smluvním vztahem: číslo bankovního účtu, platební informace či informace o kreditní kartě, historie objednávek;
 • další osobní údaje: typicky údaje poskytnuté zákazníkem v objednávkovém formuláři či v jiných dokumentech a při komunikaci se Správcem, a to včetně pozdějších aktualizací, obrázky, fotografie, videa, osobní nastavení (preference) včetně nastavení v oblasti marketingu a používání cookies ze strany Subjektu údajů; další osobní údaje, které Subjekt údajů Správci poskytl.

Nad rámec výše uvedeného Správce v Zásadách zpracování osobních údajů zpřesňuje, jaké údaje jsou zpracovávány, a to v souvislosti s chováním Subjektu údajů. 

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány pro následující účely:

 • uzavření smlouvy a plnění podle smlouvy, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
 • správa zákaznických účtů;
 • komunikace se zákazníky, hodnocení spokojenosti, publikace recenzí, vyřizování podnětů, stížností a reklamací;
 • zasílání obchodních sdělení a nabídka našeho zboží;
 • zasílání obchodních sdělení, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu existence oprávněného zájmu Správce spočívajícího v přímém marketingu;
 • ochrana našich práv, majetku či bezpečí nebo práv, majetku či bezpečí dalších osob;
 • dodržení právní povinnosti Správce stanovené obecně závazným právním předpisem, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (např. povinnost Správce uchovávat účetní a daňové doklady);
 • plnění ostatních právních povinností.
   

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány na základě následujících právních důvodů:

 • plnění smlouvy;
 • plnění právní povinnosti;
 • oprávněný zájem správce na zasílání obchodních sdělení;

Zpracování osobních údajů pro účely plnění smluvního vztahu, účetní a daňové účely a plnění ostatních právních povinností jsou zákonnými či smluvními požadavky. Hodláte-li prostřednictvím našich webových stránek učinit objednávku, máte povinnost nám pro tyto účely své osobní údaje poskytnout.

 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány:

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a námi a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů;
 • po dobu nezbytnou k plnění právní povinnosti;
 • po dobu trvání našeho oprávněného zájmu na zasílání obchodních sdělení;

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti. E-mail: objednavky@mrakyhracek.cz, telefon: +420 566 466 176.

 

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: 

 • poskytovatelé přepravy zboží;
 • poskytovatelé účetního a daňového poradenství, pojišťovny;
 • poskytovatelé IT služeb a hostingu;
 • poskytovatelé zabezpečení a integrity našich služeb a webových stránek;
 • poskytovatelé analytických služeb;
 • poskytovatelé asistenčních služeb pro zákaznickou podporu;
 • poskytovatelé platebních brán (poskytovatelé platebních karet);
 • poskytovatelé právních služeb, advokáti;
 • poskytovatelé tiskových a poštovních služeb;
 • partneři, kteří pro nás zajišťují přímý marketing
 • provozovatelé hodnotících portálů;
 • orgány veřejné správy;
 • zaměstnanci Správce;
 • dodavatelé Správce.

 

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět;
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů;
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování;
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů;
 • na přenositelnost údajů;
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.) nebo se obrátit na soud.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely 

Udělujete tímto souhlas společnosti Fonetip s.r.o., se sídlem K Ochozi 663, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ: 27752861, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 56490 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • identifikační a adresní údaje: jméno, příjmení;
 • elektronické kontaktní údaje: e-mailová adresa;
 • jiné elektronické údaje: IP adresa, cookies;
 • další osobní údaje: typicky údaje poskytnuté zákazníkem v dokumentech a při komunikaci se Správcem, a to včetně pozdějších aktualizací, obrázky, fotografie, videa, osobní nastavení (preference) včetně nastavení v oblasti marketingu a používání cookies ze strany Subjektu údajů; další osobní údaje, které Subjekt údajů Správci poskytl.

Nad rámec výše uvedeného Správce v Zásadách zpracování osobních údajů zpřesňuje, jaké údaje jsou zpracovávány, a to v souvislosti s chováním Subjektu údajů.

 

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány pro následující účely:

 • zasílání obchodních sdělení a nabídka našeho zboží;
 • zasílání obchodních sdělení, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu existence oprávněného zájmu Správce spočívajícího v přímém marketingu;
 • tvorba personalizovaného obsahu a reklamy;
 • další marketingové účely Správce spojené s nabídkou výrobků a služeb; zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách (např. formou zasílání newsletterů, telemarketing); kontaktování za účelem průzkumů trhu a za účelem marketingových výzkumů; kontaktování za účelem přání k svátkům a zasílání slevových poukazů, dárků, apod. a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR;
 • plnění ostatních právních povinností.

 

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány na základě následujících právních důvodů:

 • oprávněný zájem správce na zasílání obchodních sdělení;
 • souhlas se zasíláním obchodních sdělení.

 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány:

 • po dobu trvání našeho oprávněného zájmu na zasílání obchodních sdělení;
 • po dobu trvání Vašeho souhlasu.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti. E-mail: objednavky@mrakyhracek.cz, telefon: +420 566 466 176.

Správce shromažďuje na svých webových stránkách soubory cookies. Jejich výčet najdete zde.

 

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • poskytovatelé IT služeb a hostingu;
 • poskytovatelé zabezpečení a integrity našich služeb a webových stránek;
 • poskytovatelé analytických služeb;
 • poskytovatelé asistenčních služeb pro zákaznickou podporu;
 • poskytovatelé právních služeb, advokáti;
 • partneři, kteří pro nás zajišťují přímý marketing a partneři a provozovatelé technických řešení, díky kterým Vám můžeme zobrazovat personalizovaný obsah a reklamu;
 • zaměstnanci Správce;
 • dodavatelé Správce.

 

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět;
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů;
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování;
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů;
 • na přenositelnost údajů;
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.) nebo se obrátit na soud.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro cookies 

Udělujete tímto souhlas společnosti Fonetip s.r.o., se sídlem K Ochozi 663, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ: 27752861, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 56490 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jiné elektronické údaje: IP adresa, cookies;
 • další osobní údaje: osobní nastavení (preference) včetně nastavení v oblasti marketingu a používání cookies ze strany Subjektu údajů;

Nad rámec výše uvedeného Správce v Zásadách zpracování osobních údajů zpřesňuje, jaké údaje jsou zpracovávány, a to v souvislosti s chováním Subjektu údajů.


Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány pro následující účely:

 • Nezbytné - Nezbytné soubory cookie pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky. Bez těchto souborů cookie nemůže web správně fungovat.
 • Analytické, výkonnostní a statistické - Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování webových stránek. Používají se např. k pochopení toho, jak návštěvníci interagují s webem a obvykle pomáhají poskytovat informace o metrikách počtu návštěvníků, míře okamžitého opuštění, zdroji návštěvnosti atd.. Analytické cookies dále umožňují návštěvníkům snadno najít to, co hledají. Mohou také sloužit ke zlepšování výkonnosti a rychlosti webové stránky.
 • Preferenční - Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo jak vypadá. Mohou jimi být např. preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nachází uživatel webu.
 • Reklamní a marketingové - Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.
 • Ostatní cookies - Jedná se o cookies, které nemohou být na základě svého typu a účelu zařazeny do jedné ze shora jmenovaných kategorií.

Web Správce používá soubory cookie. Jejich výčet najdete zde. Cookies používá Správce k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti. Informace o používání webových stránek jsou také sdíleny s partnery Správce v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jim poskytli uživatelé webu nebo které shromáždili při používání jejich služeb.

Zákon stanoví, že Správce může na zařízení uživatele webu ukládat soubory cookie, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz těchto stránek, a to bez souhlasu uživatele webu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie je potřebný souhlas uživatele webu.

Souhlas je možno nastavit pro všechny (tlačítko „Přijmout vše“ při dalším nastavení) nebo pouze pro některé účely (tlačítkem „Přijmout vybrané“), případně je možné zamítnout vše (tlačítko „Zakázat vše“ při dalším nastavení). Při udělení souhlasu s preferenčními a reklamními cookies může docházet k profilování. Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné.

 

 Vaše osobní údaje jsou zpracovávány:

 • po dobu trvání Vašeho souhlasu.

 

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • poskytovatelé IT služeb a hostingu;
 • poskytovatelé zabezpečení a integrity našich služeb a webových stránek;
 • poskytovatelé analytických služeb;
 • poskytovatelé právních služeb, advokáti;
 • partneři, kteří pro nás zajišťují přímý marketing a partneři a provozovatelé technických řešení, díky kterým Vám můžeme zobrazovat personalizovaný obsah a reklamu;
 • zaměstnanci Správce.

 

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět;
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů;
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování;
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů;
 • na přenositelnost údajů;
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.) nebo se obrátit na soud.

Dne 13.3.2023 v Bystřici nad Pernštejnem

Cookies

Naše společnost používá soubory cookie ke správnému fungování vašeho oblíbeného e-shopu, k přizpůsobení obsahu stránek vašim potřebám, ke statistickým a marketingovým účelům. Kliknutím na tlačítko přijímám nám udělíte souhlas s jejich sběrem a zpracováním a my vám poskytneme ten nejlepší zážitek z nakupování.

Vaše nastavení souborů cookie

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookie v souladu s vlastními preferencemi a později podrobněji nastavit nebo kdykoli vypnout v patičce webu.

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí.

Personalizaci provádíme na základě vámi prohlíženého zboží. Dále pak upravujeme zobrazovaný obsah podle toho, co vás zajímá.

Tyto cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a za pomoci získaných dat pak můžeme zlepšovat zážitek z nakupování našim zákazníkům.

Tyto cookies jsou využívány reklamními a sociálními sítěmi včetně Googlu pro přenos osobních údajů a personalizaci reklam, aby pro vás byly zajímavé.