🚚 Doprava PPL kurýrem jen za 69 Kč 🚚

+420 566 466 176

(Po–Pá 7:00–15:30)

objednavky@mrakyhracek.cz

Doporučujeme přikoupit

Nákupní košík

V košíku nemáte žádné zboží.

Zásady zpracování osobních údajů

 

Kontaktní údaje správce

Název: Fonetip s.r.o.
Adresa sídla: K Ochozi 663, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČO: 27752861
E-mail: objednavky@mrakyhracek.cz
Telefon: +420 566 466 176

Zpracování osobních údajů probíhá to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), zákona o zpracování osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

 

1. Pojmy

Subjekt údajů: Fyzická osoba (spotřebitel i osoba samostatně výdělečně činná), k níž se osobní údaje vztahují (dále také „Vy“ či „zákazník“);

Osobní údaj: Veškeré informace o identifikovaném nebo identifikovatelném zákazníkovi; identifikovatelným zákazníkem je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (dále také „údaje“ či „informace“);

Správce: Subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a nese za toto zpracování odpovědnost. Správcem osobních údajů je Fonetip s.r.o., K Ochozi 663, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČO: 27752861, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 56490 (dále také „my“);

Zpracovatel: Subjekt, který na základě zákona nebo z pověření správce zpracovává osobní údaje pro správce, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů (dále také „obchodní partner“ či „partner“);

Webové stránky: Webové stránky dostupné na https://www.mrakyhracek.cz/;

Cookies: Krátké textové soubory, které si ukládá Váš webový nebo mobilní prohlížeč. Většina souborů cookie obsahuje jedinečný identifikátor, tzv. ID souboru cookie. Jedná se o řetězec znaků přiřazovaný webovými stránkami a servery tomu prohlížeči, který soubor cookie uložil. To umožňuje webovým stránkám a serverům jednotlivé prohlížeče rozlišit a identifikovat. Soubory cookie se používají pro zlepšení fungování webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem lepšího cílení marketingových aktivit. 

Třetí země: Státy mimo Evropský hospodářský prostor, jehož součástí jsou především členské země Evropské unie a Island, Lichtenštejnsko a Norsko.

 

2. Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?

My a smluvní zpracovatelé v návaznosti na příslušný právní titul a účel zpracování zpracováváme následující osobní údaje, respektive kategorie osobních údajů:
a) identifikační a adresní údaje: adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci Subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, datum narození, příp. rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa provozovny, doručovací adresa, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se Subjektem údajů (např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace);
b) elektronické kontaktní údaje: např. telefonní číslo, e-mailová adresa, přihlašovací informace k účtu, včetně e-mailové adresy, pod kterou na internetu Subjekt údajů vystupuje, a jedinečného uživatelského ID;
c) jiné elektronické údaje: IP adresa, cookies;
d) další osobní údaje spojené se smluvním vztahem: číslo bankovního účtu, platební informace či informace o kreditní kartě, historie objednávek;
e) další osobní údaje: typicky údaje poskytnuté zákazníkem v objednávkovém formuláři či v jiných dokumentech a při komunikaci s námi, a to včetně pozdějších aktualizací, obrázky, fotografie, videa, osobní nastavení (preference) včetně nastavení v oblasti marketingu a používání cookies ze strany Subjektu údajů; další osobní údaje, které Subjekt údajů Správci poskytl.

 

Nad rámec výše uvedeného Správce zpřesňuje, jaké údaje jsou zpracovávány, a to v souvislosti s chováním Subjektu údajů: 
1) Návštěva webových stránek 
Při návštěvě webových stránek jsou, po provedení souhlasu Subjektu údajů (vyjma technických cookies, které jsou pro provoz stránek nezbytné), do internetového prohlížeče návštěvníka (Subjektu údajů) ukládány tzv. cookies, které jsou následně Správcem čteny. Rozsah těchto cookies (vyjma technických cookies, které musí být ukládány vždy) si Subjekt údajů volí sám při vstupu na stránky.
2) Nákup zboží v e-shopu
Nejčastěji poskytovanými údaji jsou ty údaje, které jsou získané prostřednictvím formuláře pro objednání zboží či jiných služeb na webovém rozhraní Správce. Jsou to zejména údaje nutné pro uzavření kupní smlouvy a plnění podle ní (identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje vzniklé na základě trvání smlouvy – zakoupené zboží, objem poskytnutých služeb, zákaznický segment). Správce výslovně sděluje, že v případě nákupu zboží, které souvisí se zdravím, nedochází ke zpracování údajů o zdravotním stavu, neboť samotný nákup určitého charakteru zboží nevypovídá o zdravotním stavu, a Správce nezjišťuje, pro koho je produkt určen. 
3) Uživatelský účet – registrace
V případě, že si subjekt údajů přeje využívat výhod uživatelského účtu, je nutno se do něj zaregistrovat. Uživatelský účet je zabezpečen heslem, které je zvoleno Subjektem údajů. Správce k tomuto heslu nemá přístup, a v případě jeho ztráty tedy není schopen jej Subjektu údajů zaslat, je pouze schopen vygenerovat formulář pro vložení nového hesla. Subjekt údajů má v rámci svého uživatelského účtu přístup ke svým osobním údajům a může je případně upravit. V rámci uživatelského účtu může Subjekt údajů nahlížet do historie zrealizovaných objednávek, zakoupených produktů, i do nedokončených objednávek, přičemž nedokončená objednávka zůstává uložena i do doby opětovného přihlášení do uživatelského účtu. Subjekt údajů si dále může ukládat své oblíbené produkty. V případě, že je Subjekt údajů registrován, jsou zpracovávány identifikační údaje, kontaktní údaje, demografické údaje, přihlašovací údaje (bez skutečného hesla), a údaje vzniklé na základě trvání smlouvy, a to včetně reklamací a vráceného zboží. 
4) Odebírání obchodních sdělení – newsletter
Subjekt údajů se může ve webovém rozhraní www.mrakyhracek.cz přihlásit k odběru obchodních sdělení. Odběr těchto sdělení je následně možné vždy odmítnout, a to prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který je v patičce každého e-mailu, který tato obchodní sdělení obsahuje. Správce v tomto případě zpracovává identifikační údaje, kontaktní údaje a demografické údaje. 
5) Propojení webové stránky Správce se sociálními sítěmi
Správce nabízí Subjektům údajů propojení svých sociálních sítí s webovou stránku Správce. Jedná se o automatické přihlášení do uživatelského účtu (tzv. rychlá registrace). Propojení lze kdykoliv zrušit. Subjekty údajů berou na vědomí, že tato funkcionalita je podporována díky tzv. sociálním pluginům. Po propojení se pak na sociálních sítích Subjektu údajů či na jiných webových stránkách může zobrazovat cílená reklama Správce. 
6) Kontakt prostřednictvím zákaznické linky 
V souvislosti s prodejem zboží prostřednictvím telefonické zákaznické linky jsou zpracovávány všechny osobní údaje, jak jsou vymezeny v bodu 2) této sekce („Nákup zboží v e-shopu“). V případě, že Subjekt údajů sdělí pracovníkovi údaj o svém zdravotním stavu, tento údaj je uchován pouze v rámci záznamu, nedochází však k jeho zvláštnímu zpracování. 
7) Udělení hodnocení na hodnotících portálech 
V případě, že Subjekt údajů neodmítne zaslání dotazníku spokojenosti, po uskutečněném nákupu mu může být tento dotazník na jeho e-mailovou adresu zaslán. Je čistě na rozhodnutí Subjektu údajů, zda hodnocení vyplní, přičemž v případě vyplnění jsou zpracovávány kontaktní údaje a údaje vzniklé na základě trvání smlouvy. 

 

3. Jaký je původ osobních údajů?

Zpracováváme údaje, které nám sdělíte např. při objednávce našich služeb, registraci uživatelského účtu, komunikaci s námi či přihlášením k odběru newsletteru. Typicky jde o:

 • identifikační a adresní údaje;
 • elektronické kontaktní údaje;
 • další osobní údaje spojené se smluvním vztahem.

A dále údaje, které získáváme automaticky na základě toho, že procházíte naše webové stránky. Typicky jde o:

 • jiné elektronické údaje:
  • cookies
  • webová stránka, z níž jste na naše webové stránky přišli;
  • IP adresa;
  • datum přístupu a doba přístupu;
  • vyhledávací dotazy;
  • kód odpovědi http a https;
  • přenášené skupiny dat;
  • údaj o prohlížeči a operačním systému počítače.

 

4. Proč jsou osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány pro následující účely:

 • uzavření smlouvy a plnění podle smlouvy, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
 • správa zákaznických účtů;
 • komunikace se zákazníky, hodnocení spokojenosti, publikace recenzí, vyřizování podnětů, stížností a reklamací;
 • zasílání obchodních sdělení a nabídka našeho zboží;
 • zasílání obchodních sdělení, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu existence oprávněného zájmu Správce spočívajícího v přímém marketingu;
 • tvorba personalizovaného obsahu a reklamy;
 • další marketingové účely Správce spojené s nabídkou výrobků a služeb; zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách (např. formou zasílání newsletterů, telemarketing); kontaktování za účelem průzkumů trhu a za účelem marketingových výzkumů; kontaktování za účelem přání k svátkům a zasílání slevových poukazů, dárků, apod. a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR;
 • zlepšování kvality našeho zboží a služeb, analýzy návštěvnosti našich webových stránek a Vašeho chování na webových stránkách;
 • provozování zákaznické soutěže a doručování výher;
 • ochrana našich práv, majetku či bezpečí nebo práv, majetku či bezpečí dalších osob;
 • dodržení právní povinnosti Správce stanovené obecně závazným právním předpisem, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (např. povinnost Správce uchovávat účetní a daňové doklady);
 • plnění ostatních právních povinností.

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány na základě následujících právních důvodů:

 • plnění smlouvy;
 • plnění právní povinnosti;
 • oprávněný zájem správce na zasílání obchodních sdělení;
 • souhlas se zasíláním obchodních sdělení.

Zpracování osobních údajů pro účely plnění smluvního vztahu, účetní a daňové účely a plnění ostatních právních povinností jsou zákonnými či smluvními požadavky. Hodláte-li prostřednictvím našich webových stránek učinit objednávku, máte povinnost nám pro tyto účely své osobní údaje poskytnout.

 

5. Jak dlouho jsou osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány:

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a námi a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů;
 • po dobu nezbytnou k plnění právní povinnosti;
 • po dobu trvání našeho oprávněného zájmu na zasílání obchodních sdělení;
 • po dobu trvání Vašeho souhlasu.


6. Komu jsou osobní údaje zpřístupněny?

Přístup k Vašim osobním údajům mohou mít následující kategorie našich partnerů (příjemců):

 • poskytovatelé přepravy zboží;
 • poskytovatelé účetního a daňového poradenství, pojišťovny;
 • poskytovatelé IT služeb a hostingu;
 • poskytovatelé zabezpečení a integrity našich služeb a webových stránek;
 • poskytovatelé analytických služeb;
 • poskytovatelé asistenčních služeb pro zákaznickou podporu;
 • poskytovatelé platebních brán (poskytovatelé platebních karet);
 • poskytovatelé právních služeb, advokáti;
 • poskytovatelé tiskových a poštovních služeb;
 • partneři, kteří pro nás zajišťují přímý marketing a partneři a provozovatelé technických řešení, díky kterým Vám můžeme zobrazovat personalizovaný obsah a reklamu;
 • provozovatelé hodnotících portálů;
 • orgány veřejné správy;
 • zaměstnanci Správce;
 • dodavatelé Správce.

 

7. Jsou osobní údaje předávány mimo EU?

Správce nemá úmysl předávat osobní údaje do třetí země (mimo Evropský hospodářský prostor) nebo mezinárodní organizaci.

 

8. Jakým způsobem jsou osobní údaje zpracovávány?

Zpracování osobních údajů provádí Správce. Zpracování je prováděno v sídle Správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci Správce, příp. mimo sídlo Správce externími Zpracovateli. Správce může osobní údaje shromažďovat nebo získávat prostřednictvím jeho internetových stránek na adrese www.mrakyhracek.cz, formulářů, elektronického či telefonního kontaktu, osobního setkání či jinak. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě, za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal Správce technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo Subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

  

9. Jaká jsou práva subjektů údajů?

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte prostřednictvím našich kontaktních údajů, které jsou uvedeny v úvodu těchto zásad.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva (čl. 15 až 21 GDPR):

 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů;
 • právo na výmaz osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • právo na přenositelnost údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování;
 • právo na informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování.

Zpracováváme-li Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat.

Dále máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

 

10. Jak jsou zpracovávány soubory cookie?

Zpracovávané soubory cookie lze dělit dle platnosti na:

 • dočasné cookies (tzv. session cookies), které zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do doby, než zavřete Váš prohlížeč;
 • trvalé cookies (tzv. persistent cookies), které zůstávají dlouhodobě uloženy ve Vašem prohlížeči, dokud neuplyne jejich životnost, nebo dokud je manuálně neodstraníte (doba uložení souborů cookie ve Vašem prohlížeči závisí na nastavení samotné cookie a nastavení Vašeho prohlížeče).

A podle funkcí na:

 • Nezbytné - Nezbytné soubory cookie pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky. Bez těchto souborů cookie nemůže web správně fungovat.
 • Analytické, výkonnostní a statistické - Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování webových stránek. Používají se např. k pochopení toho, jak návštěvníci interagují s webem a obvykle pomáhají poskytovat informace o metrikách počtu návštěvníků, míře okamžitého opuštění, zdroji návštěvnosti atd.. Analytické cookies dále umožňují návštěvníkům snadno najít to, co hledají. Mohou také sloužit ke zlepšování výkonnosti a rychlosti webové stránky.
 • Preferenční - Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo jak vypadá. Mohou jimi být např. preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nachází uživatel webu.
 • Reklamní a marketingové - Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.
 • Ostatní cookies - Jedná se o cookies, které nemohou být na základě svého typu a účelu zařazeny do jedné ze shora jmenovaných kategorií.

Web Správce používá soubory cookie. Cookies používá Správce k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti. Informace o používání webových stránek jsou také sdíleny s partnery Správce v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jim poskytli uživatelé webu nebo které shromáždili při používání jejich služeb.

Zákon stanoví, že Správce může na zařízení uživatele webu ukládat soubory cookie, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz těchto stránek, a to bez souhlasu uživatele webu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie je potřebný souhlas uživatele webu.

 

11. Jsou zpracovávány i údaje o dětech?

Naše webové stránky nejsou určeny dětem mladším 16 let. Jejich osobní údaje tedy úmyslně neshromažďujeme. Pokud zjistíme, že jsme nedopatřením získali osobní údaje o dětech mladších 16 let, provedeme kroky k tomu, abychom tyto údaje co nejrychleji vymazali, kromě případů, kdy jsme příslušným zákonem vázáni si je ponechat.

 

12. Závěr

Správce si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit pravidla pro ochranu a zpracování osobních údajů, přičemž aktuální stav bude vždy umístěn na webových stránkách www.mrakyhracek.cz.

 

13.3.2023 v Bystřici nad Pernštejnem

Cookies

Naše společnost používá soubory cookie ke správnému fungování vašeho oblíbeného e-shopu, k přizpůsobení obsahu stránek vašim potřebám, ke statistickým a marketingovým účelům. Kliknutím na tlačítko přijímám nám udělíte souhlas s jejich sběrem a zpracováním a my vám poskytneme ten nejlepší zážitek z nakupování.

Vaše nastavení souborů cookie

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookie v souladu s vlastními preferencemi a později podrobněji nastavit nebo kdykoli vypnout v patičce webu.

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí.

Personalizaci provádíme na základě vámi prohlíženého zboží. Dále pak upravujeme zobrazovaný obsah podle toho, co vás zajímá.

Tyto cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a za pomoci získaných dat pak můžeme zlepšovat zážitek z nakupování našim zákazníkům.

Tyto cookies jsou využívány reklamními a sociálními sítěmi včetně Googlu pro přenos osobních údajů a personalizaci reklam, aby pro vás byly zajímavé.